Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech

Dokumentem, který stanoví práva ve všech sférách lidského života, je Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech. Je součástí mezinárodní úmluvy o lidských právech. První části této smlouvy byly vytvořeny v roce 1947. Finální verzi schválila v roce 1954 Komise OSN pro lidská práva. 12 let se Valného shromáždění OSN zabývalo každou oblasti tohoto nařízení. Pakt je platný od 3. ledna 1976. V Polsku vstoupil v platnost dne 18. března 1977. V současné době byla ratifikována ve 160 zemích.

Tento dokument začíná preambulí, ve které jsou zahrnuty důvody smlouvy. V prvním části je vylíčeno právo všech národů na nezávislost ve sféře politické, ekonomické, kulturní a sociální. Další část obsahuje seznam práv menšin národnostních, sexuálních, rasových, náboženských a dalších obyvatel různých kultur žijících v zemi v rámci tohoto paktu. Třetí část se zabývá pracovním právem (zákoníkem práce, hygienou a bezpečností, právem na dovolenou), ochranou zdraví (fyzického i psychického), právem na vzdělání (všeobecné, povinné a bezplatné) a podílením se na kulturní sféře života. Dál byla stanovená pravidla dodržování práv obsažených v zákoně, včetně poskytování zpráv Generálnímu tajemníkovi OSN a Ekonomické a sociální radě. V poslední části je popis uzavření smlouvy.

Zpočátku, dohlížet na dodržování smlouvy měla Ekonomické a sociální rada Organizace spojených národů. Nicméně, byl jmenován zvláštní orgán, který kontroluje plnění cílů Smlouvy. To se stalo v roce 1985, podle rozhodnutí Rady, které je obsaženo v usnesení č. 1985/17. Úkolem Výboru pro hospodářská, sociální a kulturní práva, je analyzovat všechny zprávy týkající se plnění smlouvy. Výbor funguje podobně jako Výbor pro lidská práva.

Nejnovější změnou, která byla zavedena k Paktu, je Opční protokol. Schválilo ho Valné shromáždění OSN v roce 2008. Protokol umožňuje odvolávání a podávání stížnosti (na mezinárodni úrovni i v jednotlivých případech). Nový dokument byl podepsán již v mnoha zemích, zatím jej ale ani jedna neratifikovala.