Mezinárodní úmluva o odstranění všech forem rasové diskriminace

Rasová diskriminace je vždy jedním z hlavních problémů moderní společnosti. Má mnoho podob a různé stupně závažnosti. Ve vyspělých zemích, kde je velmi vysoká kulturní rozmanitost, se rasová diskriminace projevuje občasnými útoky, obvykle verbálního charakterů. Méně rozvinuté země se již mnoho let potýkají s problémem nerovného zacházení s lidmi jiných národů. Předsudky kvůli barvě pleti, jsou viditelné v mnoha situacích každodenního života, a na veřejných místech.

V 1966 roce na Kongresu OSN v New Yorku byla schválená Mezinárodní úmluva o odstranění všech forem rasové diskriminace. I když od vyhlášení globálních standardů chování k lidem s jinou barvou pleti uplynulo 40 let, nejsou všeobecně respektovány. Velmi často se stává, že příslušnost k určité rase určuje společenské postavení.

Cílem úmluvy je chránit práva rasových a etnických menšin žijících v různých zemích světa. Zahrnuje hodně aspektů, které můžou přímo i nepřímo přispět k rozšíření a prohloubení diskriminace.

První článek definuje, co je rasová diskriminace, co tento pojem znamená a jaké jsou formy diskriminace. Kromě toho jsou stanovená pravidla, podle kterých je třeba dodržovat tento mezinárodní dokument. Článek číslo 4 pojednává o propagaci nadřazenosti jedné rasy nad ostatními. Uvedeny jsou zásady, které by měly být zavedeny v každé zemi dodržující úmluvu. Další článek uvádí práva lidí, kteří mají jinou rasu, než většina v daném státě. Článek 6 se zabývá justičním systémem odpovědným za stíhání osob nedodržujících úmluvu, a za ochranu práv příslušníků národnostních menšin. Článek 7 popisuje formy vzdělávání, které rozvíjejí smysl pro toleranci lidí různých národností.